Instalación de Apache sobre computadoras con sistemas operativos Windows.